Embedded Software Engineer (C/C++)

Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 8/8/2023 12:00:00 AM
Mức lương: 25 - 50 triệu đồng
Thời gian làm việc: FullTime

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

· Development of Firmware for microcontrollers;

Phát triển phần mềm vi điều khiển;

· Analytical description of the program code;

Mô tả phân tích mã chương trình;

· Development of description, block diagrams and program algorithm;

Xây dựng mô tả, sơ đồ khối và thuật toán chương trình;

· Work to improve the quality of the program code;

Cải tiến chất lượng của mã chương trình;

· Work on identifying and eliminating errors in existing code;

Xác định và loại bỏ các lỗi trong mã hiện hành;

· Development of auxiliary software for testing the created code (autotests).

Phát triển phần mềm bổ trợ để kiểm tra mã đã tạo.

Yêu Cầu Công Việc

CV in English

Minimum experience: 5 years

English: Intermediate

At least 5 years of experience in developing embedded software for microcontrollers, preferably for devices intended for use on vehicles (for example, GPS trackers);

Experience with FreeRTOS real-time operating systems;

Knowledge of modern microcontrollers ARM architecture;

I2C, SPI, UART etc. peripherals control;

Firmware design for USB peripherals;

Knowledge of digital hardware circuit;

Experience with microcontrollers of the STM32F4XX family is required from 2 years;

Knowledge of TCP/IP stack Experience with GSM/GPS modules (Implementation of stable solutions);

Ability to work in a team, communication skills, independence, initiative, mobility, responsibility, focus on results.

>>  Preference:

Experience with Protobuff, CAN-J1939, CAN-J1979, ModBus, EGTS, 1-Wire protocols, JSON;

Knowledge of version control systems, task management systems (bug trackers).

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: 25 Tr - 50 Tr VND

Website: agendavietnam.vn
Số điện thoại: 0989876565
Email ứng tuyển: lthuan217@gmail.com
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: IT

Liên hệ: