IT Application Developer

Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 12/4/2023 12:00:00 AM
Mức lương: 11 - 15 triệu đồng
Thời gian làm việc: FullTime

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • 1. Đối với Phòng Công nghệ - Thông tin:

  Work with IT Department:

  - Quản lý và duy trì các hệ thống ứng dụng phần mềm được hoạt động trơn tru;

  To manage and maintain software application systems that operate smoothly;

  - Phân tích các hoạt động hiện tại và đề xuất các phương hướng cải tiến, phát triển;

  To analyze current activities and propose directions for improvement and development;

  - Hỗ trợ phát triển các form mẫu / tools báo cáo của hệ thống tham gia phát triển;

  To develop system templates/reporting tools;

  - Hỗ trợ người dùng để giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến hệ thống ứng dụng. Phát triển các báo cáo để hỗ trợ người dùng và đội ngũ quản lý có thể phân tích tình hình kinh doanh tốt hơn;

  To assist User in resolving any issues related to application system and develop reports to help users and management teams analyze the business situations;

  - Phối hợp với các đội ngũ vận hành đảm bảo thỏa các yêu cầu của doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ tốt về tài liệu và đào tạo một cách chu đáo;

  To coordinate with operations teams to ensure business requirements are met with good documentation support and thoughtful training;

  - Tham gia triển khai dự án;

  To participate in project implementation

  - Quản lý kho thiết bị dự phòng, đảm bảo sự sẵn sàng cho các hệ thống hoạt động.

  To manage the backup equipment warehouse, ensure readiness for operating systems.

  2. Công việc khác:

  Other tasks:

  - Thực hiện các công việc trong phạm vi nghiệp vụ theo sự phân công của Trưởng bộ phận CNTT và báo cáo công việc định kỳ;

  To perform tasks within the scope of operation as assigned by the Head of IT and periodically report on work;

  - Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc được giao.

  To be responsible for the progress and quality of assigned work.

Yêu Cầu Công Việc

 • 1.      Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ Thuật,...

  Academic Background: College or University graduate, preferred in Information Technology, Engineering, …

  2.      Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm kết nối tích hợp hệ thống với API, Web Service, Power BI

  Working Experience: Experience in connecting and integrating systems with API, Web Service, Power BI;

  3.      Kỹ năng máy tính: Thành thạo lập trình Công nghệ Microsoft : .Net (lập trình trên Web /Window Form) , Sharepoint , Power App, MS Flow, SQL server database;

  Computer Skills: Proficient in programming Microsoft technology: Net (lập trình trên Web /Window Form) , Sharepoint , Power App, MS Flow, SQL server database;

  4.      Ngoại ngữ: Tiếng anh tốt.

  Language Skill: Good in English both speaking and listening.

  5.      Yêu cầu cụ thể khác: Kỹ năng giao tiếp tốt và hiệu quả, khả năng làm việc dưới áp lực, Năng động, trung thực và thái độ làm việc tốt,..

  Other Specific Requirements: Good and effective communication skills, ability to work under pressure, dynamic, honest and good working attitude,…

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 23 - 35
 • Lương: 11 Tr - 15 Tr VND
Website: agendavietnam.vn
Số điện thoại: 0989876565
Email ứng tuyển: lthuan217@gmail.com
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: IT

Liên hệ: