img

Account Agency- Lộ trình thăng tiến của Account Agency

Công việc của một Account Agency là gì

Ra quyết định: đưa ra những đề nghị/tư vấn về marketing, về quảng cáo, về chiến lược, về cách để quản lý công việc tốt hơn (những quyết định này phải phản ánh quan điểm của agency) đối với dự án và khách hàng.

Trình bày/bán/thuyết phục: đảm bảo những ý tưởng, đề nghị của agency được khách hàng chấp nhận.

Thực hiện hoàn hảo: khi ý tưởng được chấp nhận, người Account sẽ làm công việc quản lý dự án (project management) nhằm đảm bảo công việc phải được thực thi một cách hoàn hảo nhất.

Lộ trình thăng tiến của nghề Account Agency là gì

Account Executive

Đây là cấp bậc cơ bản nhất trong nghề Account Management cũng như trong bộ phận Account (hay Client Service) của một agency. Xếp về mức độ cho từng đầu việc như sau:

Ra quyết định (về chiến lược): không nhiều hoặc có thể không có. Tùy vào tình huống và dự án, nếu dự án hay các công việc có quy mô nhỏ thì Account executive có thể quyết định.

Trình bày/bán/thuyết phục: tương đối nhiều.

Thực hiện hoàn hảo: phần lớn thời gian làm việc thì người Account executive sẽ thực hiện đầu việc này.

Từ diễn giải trên ta có thể thấy rằng người Account executive chủ yếu sẽ chỉ thực hiện và quản lý phần thực thi của dự án. Có thể nói là nghiêng về mảng phục vụ khách hàng nhiều hơn.

lộ trinh thăng tiến của account excutive trong Account Agency là gì

Lộ trinh thăng tiến của Account Excutive trong Account Agency là gì (Ảnh: Internet)

Account Manager

Sau khoảng thời gian từ 2-3 năm (tùy vào năng lực và agency) thì người Account executive sẽ trở thành Account Manager. Xếp về mức độ cho từng đầu việc thì tỉ lệ thời gian là xấp xỉ như nhau, mỗi đầu việc chiếm khoảng 1/3 thời gian công việc của người Account manager.

Đây là giai đoạn mà người Account Manager hoàn thiện các kỹ năng và kiến thức cần có để hiểu bao quát về Account management và trở thành một Account Director.

lộ trinh thăng tiến của account manager trong Account Agency là gì

Lộ trình thăng tiến của Account Manager trong Account Agency là gì (Ảnh: Internet)

Account Director

Sau thời gian khoảng 5-6 năm nữa (tùy vào năng lưc và agency) thì người Account manager sẽ trở thành Account Director (AD). Công việc của người AD sẽ ngược với người AE, AD chủ yếu sẽ ra quyết định về chiến lược cho khách hàng và quản lý bao quát những cấp thấp hơn (AE, AM) Thường khi ở cấp bậc này, người Account sẽ quản lý bộ phận Account của agency và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, nếu có sự cố gì xảy ra thì người AD sẽ là người phải giải quyết và chịu trách nhiệm toàn bộ.

Để Account Executive phát triển lên các chức vụ cao hơn trong nghề thì cần phải đầu tư nghiên cứu nhiều về marketing để phát triển tầm nhìn và suy nghĩ chiến lược để có thể tư vấn chiến lược cho khách hàng.

Lộ trình thăng tiến của Account Director trong Account Agency là gì

Lộ trình thăng tiến của Account Director trong Account Agency là gì (Ảnh: Internet)

Ở một vài agency lớn của nước ngoài sẽ có những cấp bậc cao hơn như Group Account Director (Leo Burnett, Oglivy …), Client Service Director … thì công việc sẽ nghiêng hẳn về quản lý và ra quyết định về chiến lược. Các cấp bậc này đòi hỏi sự thấu hiểu về nghề cũng như khách hàng rất cao. Chúng tôi chỉ đề cập đến những chức vụ cơ bản nhất mà người Account executive cần phải biết.

Ở trên là bao quát về những công việc cũng như cấp bậc mà người Account sẽ đi qua trong nghề Account management. Qua định hướng ở trên, ta có thể thấy để Account Executive phát triển lên các chức vụ cao hơn trong nghề thì cần phải đầu tư nghiên cứu nhiều về marketing để phát triển tầm nhìn và suy nghĩ chiến lược để có thể tư vấn chiến lược cho khách hàng – đó là những điều mà khách hàng mong muốn nhiều nhất từ phía agency.

Tags: Agency
Share:
Tác giả
about_img

Tác giả
Tin tức tương tự
img